Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DOB - Dyddiad Geni/Date of Birth
  • CHILD - Plentyn / Child - (B) Anghyfreithlon neu rhieni heb briodi / Illegitimate or unmarried parents
  • SURNAME - Cyfenw'r Plentyn / Child's Surname
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Tad / Father's Surname
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw'r Fam / Mother's Surname
  • ABODE - Preswylfod / Residence
ID
DOB
CHILD
SURNAME
FATHER
SURNAME
MOTHER
SURNAME
ABODE
Entries Per Page
Displaying Page of