Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • BIRTH - Dyddiad Geni/Date of Birth
  • BAPTISM - Dyddiad Bedydd / Baptism Date
  • CHILD - Plentyn / Child
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • ABODE - Preswylfod / Abode
  • OCC - Gwaith / Occupation
  • BAP - Bedyddiwyd Gan / Baptized By
ID
BIRTH
BAPTISM
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
ABODE
OCC
BAPT
1 02/07/1901 17/11/1901 Laura John Laura Griffiths Pen y Gongl Butcher Richard Hughes Abersoch
2 29/10/1903 19/06/1904 Griffith John Laura Griffiths Pen y Gongl Butcher Griffith Parry Borth
3 1904 No date Anne Jane Owen Jane Williams Bryngeinach Labourer No name
4 06/05/1906 05/08/1906 Mary John Laura Griffiths Pen y Gongl Butcher Rhys Lewis Salem B G
5 31/05/1908 12/07/1908 Jane Ann John Mary Jones Tynrhos Farmer W Jones Fourcrosses
6 25/07/1910 28/08/1910 Griffith Owen Margaret Griffiths Shop Penygraig Draper and Grocer Rhys Lewis Salem B G
7 No date 26/11/1911 Griffith Morris Robert Mary Jones Cefn Gwyn Bryncroes Farmer John Hughes Pwllheli
8 18/10/1913 21/12/1913 Laura John Ann Griffiths/Jones Tynddol Llangwnadle Farm Labourer David Roberts Abererch
9 20/02/1915 22/06/1915 Evan John Griffith Laura Griffiths Ty Capel Motor Driver R Lloyd Edwards Penygraig
10 No date 06/02/1916 Alice Mary Edmund Catherine Roberts Penygroes Bryncroes Farm Labourer R Lloyd Edwards Penygraig
11 05/11/1915 11/02/1916 Elizabeth Owen Jane Williams Bryngeinach Penllech Farm Labourer R Lloyd Edwards Penygraig
12 17/11/1916 25/02/1917 Ann Ellen John Ann Griffiths Ty'n ddol Farm Labourer R Lloyd Edwards Penygraig
13 25/11/1916 26/06/1917 Thomas John Robert Laura Prichard Tros yr Afon Farmer R Lloyd Edwards Penygraig
14 11/07/1918 06/10/1918 Eleanor Jane Robert Elizabeth Ann Roberts Glan yr Afon Farmer R Lloyd Edwards Penygraig
15 21/09/1919 23/11/1919 Tom Ellis Robert Hannah Griffith Yr Erw Llangwnadl Llafurwr H D Lloyd Llanengan
16 11/03/1925 03/05/1925 Isaac Lloyd George Ann Hughes Tan y Capel Hebron Mariner R E Owen
17 02/03/1926 26/05/1926 William Owen William Ellin Jones Tynddol Llangwnadl Llafurwr R E Owen
18 21/02/1927 08/05/1927 Mary Eleanor George Ann Hughes Tanycapel Hebron Morwr H G Roberts Fourcrosses
19 08/10/1927 20/12/0927 Alfred Pozzie Griffith Maria Roberts Penyrorsedd Llangwnadl Ffermwr J Bodfan Annwyl
20 19/12/1927 09/04/1928 Glyn Elis Morfydd Gruffydd Bryngeinach Ffermwr J Bodfan Annwyl
21 10/06/1929 02/09/1929 Grffith John Griffith Maria Roberts Penyrorsedd Llangwnadl Ffarmwr J Bodfan Annwyl
22 17/03/1930 31/08/1930 Janet Elis Margred Gruffydd Bryngeinach Ffarmwr J Bodfan Annwyl
23 04/01/1931 05/04/1931 Lora Malltwen Griffith Annie Griffiths Ty Capel Plastrwr John Wm Jones Tydweiliog
24 08/11/1931 31/12/1931 Ann Elizabeth Elis Margred Gruffydd Bryngeinach Ffarmwr J Bodfan Annwyl
25 25/10/1931 12/01/1932 Margaret Griffith Catherine Griffiths Siop Penygraig Masnachydd Ffowc Williams
26 07/09/1932 25/11/1932 Evan John John Miriam Hughes Bryn Bodfan neu'r Nant Ffermwr Ffowc Williams
27 26/09/1932 03/12/1932 Mair Griffith Morris Mary Blodwen Jones Cefn Gwyn Ffermwr Ffowc Williams
28 31/08/1934 16/12/1934 Catherine Jane John Miriam Hughes Minffordd Ffermwr T O Jones Edeyrn
29 30/01/1936 No date Mattie Eirlys John Miriam Hughes Minffordd Ffermwr T O Jones Edeyrn
30 31/01/1936 24/11/1936 Dilys Llewelyn John Ann Williams Gorffwysfa Cigydd T O Jones Edeyrn
31 08/01/1938 17/04/1938 Dewi John John Ann Williams Gorffwysfa Cigydd John Wm Jones Tydweiliog
32 04/03/1938 17/04/1938 William Aled Griffith Annie Griffith Blaenywawr Plastrwr John Wm Jones Tydweiliog
33 14/07/1938 13/11/1938 Glyn Robert Laura Ellen Williams Glanrafon Farm Labourer E E Hughes Brynmawr
34 16/07/1940 08/09/1940 Geraint Elis Margred Griffiths Bryngeinach Amaethwr J Bodfan Annwyl
35 13/02/1942 21/06/1942 David John Robert Jane Roberts Tyddyn Du Amaethwr J Bodfan Annwyl
36 06/11/1943 12/12/1943 John Gwyndaf Elis Margred Griffiths Bryn y Geinach Amaethwr J Bodfan Annwyl
37 26/07/1944 31/12/1944 Rhian Llewelyn John Nancy Williams Bryn Villa Farmer John W Jones Tudweiliog
38 26/08/1944 31/12/1944 Griffith John Elfed Griffiths Griffith Annie Blaen y Wawr Driver John W Jones Tudweiliog
39 06/01/1949 15/05/1949 Dilys Rees John Pride Ellen Janet Griffiths Morfa Bungalow Gweithiwr Amaethyddol O D Williams
40 08/05/1950 01/10/1950 Gawen Rees John Pride Eluned Janet Griffiths Morfa Bungalow Farm Labourer O D Williams
41 11/12/1951 15/04/1952 Hugh John Pride Ellen Janet Griffiths Morfa Bungalow Labourer Enoch Rogers
42 21/09/1952 21/12/1952 Annes Wyn Geraint Olwen Griffiths Brookside Wireless Operator J D Lewis
43 26/06/1954 12/09/1954 Aled Ivor Janet Roberts 23 Caernarvon Road Shop Assistant Edgar Williams
44 26/08/1954 28/11/1954 David Wyn Richard Sarah Elizabeth Griffiths Sychnant Bryncroes Farmer J D Lewis
45 13/03/1956 08/04/1956 Catrin Eilian Gwilym Henry Catherine Mary Williams Ty hen Ffarmwr E E Hughes
46 28/11/1957 16/02/1958 Arthur Owen Evan John Emma Griffith Brook Hill Tudweiliog Hyfforddwr Garddwraieth Glyn Jones Aberdaron
47 12/03/1960 09/08/1960 Myfanwy Jane William Marjerie Jane Williams Llainlas Llangwnadl Farmer J D Lewis
48 05/05/1963 07/07/1963 Gwenfair Evan John Emma Griffiths Bronygraig Llangwnadl Hyfforddwr Garddwraieth J Bennett Jones
49 12/11/1966 29/01/1967 Meurig Glyn Myra Williams Ty Capel Penygraig Gyrnol Trafnidiaeth J Bennett Jones
50 09/06/1965 09/12/1965 Robert John William Margerie Jane Williams Llainlas Llangwnadl Farmer J D Lewis
51 19/11/1966 30/03/1967 Ann Elisabeth William Margerie Jane Williams Llainlas Llangwnadl Farmer J D Lewis
52 27/12/1968 07/09/1969 Elisabeth Rachel Aled Jean Griffiths Drebach Llangwnadl Foreman Engineer J C Jones Abersoch
53 13/06/1969 12/11/1969 Hefina Griffith Geraint Helen Ann Griffith Ty Cam Llangwnadl Amaethwr William Davies Brynmawr
54 07/04/1970 17/06/1970 Buddug Glyn Myra Williams Ty Capel Penygraig Lorry Driver J D Lewis Hebron
55 27/08/1970 24/02/1971 Iola Geraint Helen Ann Griffith Ty Cam Llangwnadl Amaethwr William Davies Brynmawr
Entries Per Page
Displaying Page of