Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • ABODE - Preswylfod / Abode
  • OCC - Gwaith / Occupation
  • BAP - Bedyddiwyd Gan / Baptized By
ID
DATE
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
ABODE
OCC
BAPT
1 28/12/1834 Griffith Owen Jane Humphrey Glanyrafon Llanllyfni Evan Williams
2 05/03/1835 Cathrine Owen Cathrine Roberts Tynypark Clynnog Evan Williams
3 08/03/1835 William William Cathrine Jones Pontrhyd Ddu Llanwnda Evan Williams
4 03/05/1835 Margaret William Lowry Jones Nantcwmhir Clynnog Evan Williams
5 07/06/1835 Hannah John Cathrine Griffith Ochor y Foel Llanllyfni Evan Williams
6 03/06/1835 Elin John Elin Evans Tynypark Llanllyfni Evan Williams
7 08/06/1835 William (B) William Elin Griffith/Jones Merioneth/Nantcwmstyn Clynnog daughter Owen Jones Evan Williams
8 21/07/1835 Mary Griffith Anne Hughes Cilgwyn Llandwrog Evan Williams
9 20/08/1835 Margaret John Margaret Roberts Frondirion Llandwrog Miner Evan Williams
10 24/09/1835 Evan Evan Cathrine Williams Penygroes Llanllyfni Evan Williams
11 27/09/1835 Griffith Lewis Cathrine Griffith Pantysglwyn Llandwrog Evan Williams
12 26/09/1835 Griffith Griffith Anne Evans Talmignedd William Jones Pwllheli
13 20/01/1836 Evan Griffith Anne Evans Talmignedd Ucha Llanllyfni Evan Williams
14 24/01/1836 Ann John Jane (nee Parry) Jones Ffriddnantycwmbren Celynog Labourer H Williams Carnarvon
15 14/02/1836 Hugh Hugh Mary (nee Roberts) Hughes Cefn Lleuar Celynog Mason James Jones Capel Helyg
16 11/08/1836 Ioan Thomas Thomas Elizabeth (nee Prichard) Jones Penpelyn Llanllyfni Weaver James Jones Capel Helyg
17 01/01/1837 Elizabeth Robert Mary Hughes Pumcroeslon Llanllyfni Robert Ellis Rhoslan
18 19/01/1837 Margaret Morris Margaret Jones Brynmawr Llanllyfni Labourer James Jones Capel Helyg
Entries Per Page
Displaying Page of