Allwedd i Benawdau'r Tabl - Key to Table Headings

  • ID - Cyfeireb Cofrestr / Register Reference
  • DATE - Dyddiad Bedydd/Date Baptized
  • CHILD - Plentyn / Child
  • FATHER - Enw'r Tad / Father's Name
  • MOTHER - Enw'r Fam / Mother's Name
  • SURNAME - Cyfenw / Surname
  • RES - Preswylfod / Residence
  • OCC - Gwaith / Occupation
  • BAP - Bedyddiwyd Gan / Baptized By
ID
DATE
CHILD
FATHER
MOTHER
SURNAME
RES
OCC
BAP
1 22/11/1901 Elizabeth David Ann Prichard Bron yr Erw Farmer Howell Roberts
2 22/11/1901 William David Ann Prichard Bron yr Erw Farmer Howell Roberts
3 19/02/1902 William John John Ellen Davies Tai'r Capel (Sinai) Labourer Howell Roberts
4 19/02/1902 Elizabeth John Martha Edwards Ty Newydd Farmer Howell Roberts
5 08/10/1902 Jane John NK Hughes Ty'n y Berth Weaver Howell Roberts
6 02/01/1903 Laura Hugh Anne Jane Hughes Brynifan Farmer Howell Roberts
7 02/01/1903 Robert Morris Margaret Parry Brysgyni Farmer Howell Roberts
8 23/01/1903 Robert Thomas Catherine Williams Tyddyn du Farmer Howell Roberts
9 10/06/1903 Mary Elias Elizabeth Prichard Brynhafod Farmer Howell Roberts
10 28/10/1903 David John Ellen Davies Tai'r Capel Labourer Howell Roberts
11 03/08/1904 Margaret Ellen Owen Margaret Jones Tai'n lon Labourer Howell Roberts
12 26/06/1905 Mary Hugh Anne Jones Hughes Brynifan Amaethwr Howell Roberts
13 16/10/1905 Robert Henry John Ellen Davies Tai'r Capel Gweithiwr Howell Roberts
14 16/10/1905 Mary Ann Elias Mary(gynt) Williams Buarthau Amaethwr Howell Roberts
15 18/04/1906 Winifred Thomas Martha Griffith Minffordd Gweithiwr Howell Roberts
16 20/06/1906 William Owen Owen Margaret Jones Tai'n lon Gweithiwr Hywel Roberts
17 29/06/1906 Blodwen Thomas Catherine Williams Tyddyn du Farmer Hywel Roberts
18 08/08/1906 William John John Mary Elizabeth Humphreys Ty Newydd Farmer Hywel Roberts
19 31/12/1907 Ellen a Janet John Ellen Jones Cae Crin Labourer Hywel Roberts
20 31/12/1907 Ellen John Kate Griffith Ty Newydd Labourer Hywel Roberts
21 20/02/1908 Robert Evan Jane Owen Minafon Carrier Hywel Roberts
22 20/02/1908 Evan Watkin Evan Jane Owen Minafon Carrier Hywel Roberts
23 20/02/1908 Amelia Evan Jane Owen Minafon Carrier Hywel Roberts
24 20/02/1908 Katie Evan Jane Owen Minafon Carrier Hywel Roberts
25 20/02/1908 Richard Rowland NK Mary Elizabeth Evans Tai'n Lon NK Hywel Roberts
26 06/03/1908 Henry Morris Margaret Parry Brysgyni Uchaf Farmer Hywel Roberts
27 13/08/1908 Humphrey Hugh Ann Jane Hughes Bryn ifan Farmer Hywel Roberts
28 30/09/1908 Thomas Owen Margaret Jones Tai'n Lon Labourer Hywel Roberts
29 02/10/1908 Anne Ellen Samuel Jane Prichard Penbwlcyn Labourer Hywel Roberts
30 02/10/1908 William Evan Jane Owen Minafon Tai'n Lon Labourer/Carrier Hywel Roberts
31 03/11/1909 Catherine Morris Margaret Parry Brysgyni Uchaf Farmer Howell Roberts
32 06/11/1910 Jane Mary John Ann Williams Cefn Graianog Farmer Howell Roberts
33 16/04/1911 Maggie Annie Robert Jennett Prichard Tai'n Lon Labourer Edward Thomas Denbigh
34 02/08/1911 Richard Owen Margaret Jones Tai'n Lon Labourer Howell Roberts
35 11/08/1911 Maggie Eluned John Mary Elizabeth Humphreys Ty Newydd Erw Wen Farmer Howell Roberts
36 11/08/1911 Hugh Evan Jane Owen Minafon Tai'n Lon Carrier Howell Roberts
37 17/07/1912 Nel Robert Jennet Prichard Tai'n Lon Labourer Howell Roberts
38 30/07/1912 No name John Ellen Jones Tanyclawdd Farmer Howell Roberts
39 06/10/1912 Robert Samuel Jane Prichard Penbwlcyn Labourer Howell Roberts
40 18/03/1913 No name Pierce D Mary Elizabeth Pierce Cefn Graianog Farmer Edward Joseph Garn
41 08/04/1913 Thomas Morris Margaret Parry Brysgyni Farmer Howell Roberts
42 04/01/1914 Mabel Evan Jane Owen Minafon Carrier Howell Roberts
43 04/01/1914 John Owen Margaret Jones Tai'n Lon Labourer Howell Roberts
44 08/03/1914 Kattie Richard Ann Ellen Hughes Tai'n Lon Labourer Howell Roberts
45 05/04/1914 Robert Robert Catherine Lewis Shop Grocer Howell Roberts
46 03/05/1914 Maggie John Mary Elizabeth Hughes Tyn y Berth Weaver Howell Roberts
47 05/09/1915 William and Mary Samuel Jane Prichard Penbwlcyn Labourer Howell Roberts
48 06/10/1915 William Griffith Pierce D Mary Pierce Cefn Graianog Farmer Howell Roberts
49 05/03/1916 Myfanwy John Mary Elizabeth Humphreys Ty Newydd Farmer Howell Roberts
50 08/05/1916 Elizabeth Jane Morris Margaret Parry Brysgyni Farmer Howell Roberts
51 31/05/1916 Evan Griffith Richard Ann Ellen Hughes Tai'n Lon Labourer Howell Roberts
52 09/06/1916 Jane Ellen Evan Jane Owen Minafon Tai'n Lon Labourer Howell Roberts
53 09/06/1916 Elmily Owen Margaret Jones Tai'n Lon Labourer Howell Roberts
54 01/04/1917 Anne Jones Pierce D Mary Pierce Cefn Graianog Farmer Howell Roberts
55 08/04/1917 Mary Eluned John Ellen Hughes Shop Capel Ucha Labourer Edward Thomas
56 06/06/1917 Catherine Henry Ellen Williams Tan y Clawdd Farmer Howell Roberts
57 03/03/1918 Solomon Evan Jane Owen Minafon Tai'n Lon Labourer/Carrier Howell Roberts
58 03/03/1918 David Thomas Owen Margaret Jones Tai'n Lon Labourer Howell Roberts
59 03/03/1918 Howell Idris William No name Williams Erw Wen Farmer Howell Roberts
60 03/03/1918 Amelia Thomas Amelia Roberts 22 Wesley St Amlwch Milwr wedi ei ladd Howell Roberts
61 03/03/1918 Laura Robert No name Prichard Tyn y Berth Labourer Howell Roberts
62 03/03/1918 Sarah Robert No name Prichard Tyn y Berth Labourer Howell Roberts
63 05/05/1918 Magie Hugh No name Roberts Penbwlcyn Labourer Howell Roberts
64 05/05/1918 Ann Hugh No name Roberts Penbwlcyn Labourer Howell Roberts
65 05/05/1918 Thomas Hugh No name Roberts Penbwlcyn Labourer Howell Roberts
66 02/06/1918 Sarah Jane Samuel Jane Prichard Penbwlcyn Labourer Howell Roberts
67 30/08/1919 William John Richard Ann Ellen Hughes Tailon Labourer Gth Griffiths (Swyddffynon)
68 05/09/1919 William Robert Janet Prichard Tyn y Berth Labourer Gth Griffiths (Swyddffynon)
69 19/09/1920 Harold George Evan Mabel Griffiths 17 Scarboro Rd Pontypridd Shop Assistant Gth Griffiths (Swyddffynon)
70 18/08/1921 Richard Gth John Ellen Jones Buarthau Labourer Gth Griffiths (Swyddffynon)
71 18/08/1921 Jennie John Ellen Jones Buarthau Labourer Gth Griffiths (Swyddffynon)
72 19/05/1922 Lizzie Ellen John Jane Mary Jones Ty Canol Labourer Howell Roberts
73 19/05/1922 Robert John Jane Mary Jones Ty Canol Labourer Howell Roberts
74 19/05/1922 William John John Jane Mary Jones Ty Canol Labourer Howell Roberts
75 19/05/1922 Kattie John Jane Mary Jones Ty Canol Labourer Howell Roberts
76 19/05/1922 Jennie William Rhodie(dec) Williams Groeslon Blacksmith Howell Roberts
77 19/05/1922 Annie William Rhodie(dec) Williams Groeslon Blacksmith Howell Roberts
78 19/05/1922 David William Rhodie(dec) Williams Groeslon Blacksmith Howell Roberts
79 19/05/1922 Blodwen William Rhodie(dec) Williams Groeslon Blacksmith Howell Roberts
80 11/08/1922 Mair Richard Ann Ellen Hughes Tailon Labourer Gth Griffiths (Swyddffynon)
81 24/08/1922 Tommy Evan Mary Roberts Minffordd Labourer Gth Griffiths (Swyddffynon)
82 24/08/1922 Evan Kitchener Evan Mary Roberts Minffordd Labourer Gth Griffiths (Swyddffynon)
83 24/08/1922 Robert Evan Mary Roberts Minffordd Labourer Gth Griffiths (Swyddffynon)
84 27/08/1922 Kattie Ellen No name Mary Evans Tailon NK Gth Griffiths (Swyddffynon)
85 27/08/1922 Mattie Robert Janet Pritchard Tyn y Berth Labourer Gth Griffiths (Swyddffynon)
86 28/04/1923 Griffith Caradog Richard Ann Ellen Hughes Tailon Farm Labourer Gth Griffiths (Swyddffynon)
87 16/01/1924 Dorothy Jane NK Jane Pritchard Tyddyn Garreg Uchaf NK R W Evans
88 16/01/1924 Hugh NK Jane Pritchard Tyddyn Garreg Uchaf NK R W Evans
89 11/05/1924 David Glyn Robert Sarah Jones Buarthau W Ffowc Evans Brynaerau
90 28/06/1925 Griffith David Sarah Jones Ty Glas R E Owen Penygraig
91 13/12/1925 Barbara Wyn Owen Barbara Jones Penygongl Labourer E Wyn Roberts Llanllechid
92 17/08/1927 Bessie Francis Ellen Jones Penybwlcyn Coal Merchant Gth Griffiths (Swyddffynon)
93 11/12/1927 David Wyn David Laura Evans Tanygraig Labourer Owen Hughes Clynnog
94 16/12/1927 Annie Richard Ann E Hughes Tai lon Labourer Gth Griffiths (Swyddffynon)
95 22/12/1929 Samuel David Laura Evans Tan y Graig Labourer Owen Hughes Clynnog
96 22/12/1929 Rhoda William Jane Hughes Ty'n Lon Labourer Owen Hughes Clynnog
97 29/06/1930 Rahel Griffith Mary Griffiths Ty Canol Labourer Rbt Williams Bryn yr Efail
98 13/08/1930 Ceridwen May NK Olwen Parry Tai lon Spinster Gth Griffiths (Swyddffynon)
99 22/08/1930 Ivor Richard Ann Ellen Hughes Tailon Labourer Gth Griffiths (Swyddffynon)
100 09/08/1931 Katie Wynn David John Blodwen Jones Tyddyn Du Labourer J R Jones Llanfihangel G M
101 27/08/1932 Irene David John Gwladys Pritchard Tai lon Labourer Gth Griffiths (Swyddffynon)
102 18/09/1932 Mair Jane Griffith Mary Griffiths Terrace Labourer R M Jones Glasgoed
103 26/08/1934 Elwyn NK Elizabeth Ellen Jones Penbwlcyn Spinster Wm Pritchard Penrhiwceibr
104 19/03/1935 Richard Thomas Richard Margaret E Jones Penbwlcyn Labourer E G Jones Brynaerau
105 03/09/1935 Oscar NK Mabel Owen Minafon Spinster Wm Pritchard Penrhiwceibr
106 24/09/1935 Sarah Wyn Griffith Mary Griffiths Terrace Labourer Owen Hughes Clynnog
107 27/09/1935 Mary Lizzie Hugh Olwen Jones Tai lon Labourer E G Jones Brynaerau
108 27/09/1935 Olwen Hugh Olwen Jones Tai lon Labourer E G Jones Brynaerau
109 27/09/1935 Menai David Gwladys Pritchard Tai lon Labourer E G Jones Brynaerau
110 08/10/1935 William John Hugh Olwen Jones Tai lon Labourer E G Jones Brynaerau
111 27/10/1935 Robert Gwyndaf Robert Ellen Lewis Shop Grocer Robert Hughes Penmachno
112 10/11/1935 Megan Ellen David Blodwen Jones Tyddyn Du Labourer Owen Hughes Clynnog
113 10/11/1935 Ivor Wyn Henry Kate Thomas Tyddyn Garreg Uchaf Labourer Owen Hughes Clynnog
114 23/08/1936 Richard John NK Kattie Owen 3 Tai Lon NK WmPritchard Ysbyty Ifan
115 03/04/1940 Mary Elizabeth Hugh Laura Hughes Buarthau Farmer W J Thomas Machynlleth
116 27/06/1940 Robert Elias Robert Katie Jones Brynhafod Farmer Owen Hughes Clynnog
117 04/09/1941 Catherine Robert Ellen Lewis Shop Farmer Owen Hughes Clynnog
118 04/12/1942 Anna Thomas Katie Jones Hafan Tai Lon Labourer Owen Hughes Clynnog
119 22/12/1942 Eleanor Ann Robert Katie Jones Brynhafod Farmer Owen Hughes Clynnog
120 22/01/1943 Mary John Elizabeth Mary Farrar Tailon Pensioner Owen Hughes Clynnog
121 29/06/1944 Margaret Thomas Katie Jones Hafan Tai Lon Labourer Owen Hughes Clynnog
122 23/10/1945 John Bryn Robert Katie Jones Brynhafod Farmer Owen Hughes Clynnog
123 23/10/1945 Ieuan Robert Katie Jones Brynhafod Farmer Owen Hughes Clynnog
124 11/10/1946 Emyr Thomas Katie Jones Hafan Tai Lon Labourer Owen Hughes Clynnog
125 26/06/1949 Catherine May Robert Katie Jones Brynhafod Farmer Robert Jones Talysarn
126 14/01/1951 Cyril Wyn NK Maggie E Williams 2 Penrhiw Terrace Spinster W H Owen
127 14/01/1951 Emyr Vaughan William Mary Olsen 2 Penrhiw Terrace Labourer W H Owen
128 06/05/1951 Rona Elizabeth Richard Howell Nellie Derwen Russell-Hughes Ty Capel Clerk E Wyn Roberts Criccieth
129 22/06/1952 Margaret Ann William Mary Olsen 2 Penrhiw Terrace Llafurwr W H Owen
130 21/06/1953 Elanwy Rees Solomon Gwyneth Rees Owen 3 Llwyn y Ne Clynnog Llafurwr W H Owen
131 15/12/1954 Gwenfron Morris Olwen Thomas 6 Aberheon Tailon Llafurwr W H Owen
132 23/02/1955 Owen Griffith NK Katie Ellen Owen 3 Aberheon Tailon Spinster W H Owen
133 23/02/1955 Gwyneth NK Katie Ellen Owen 3 Aberheon Tailon Spinster W H Owen
134 23/02/1955 Aled NK Katie Ellen Owen 3 Aberheon Tailon Spinster W H Owen
135 23/02/1955 Roland Wyn NK Katie Ellen Owen 3 Aberheon Tailon Spinster W H Owen
136 16/03/1955 John Alun Gwilym Elinor Humphreys Henbant Bach Farmer W H Owen
137 16/03/1955 Iola Rhiannon Gwilym Elinor Humphreys Henbant Bach Farmer W H Owen
138 16/03/1955 Morris Wyn Gwilym Elinor Humphreys Henbant Bach Farmer W H Owen
139 16/03/1955 Tudor Penri Gwilym Elinor Humphreys Henbant Bach Farmer W H Owen
140 16/03/1955 Rolant Vaughan Gwilym Elinor Humphreys Henbant Bach Farmer W H Owen
141 18/12/1955 Nerys Ann John Katie Jones Twr Farmer W H Owen
142 12/12/1956 Allen Wynne Owen Arthur Irene Owen Hafod Cwm Pennant Farmer W H Owen
143 17/02/1957 Mair Eluned William Mary Olsen 8 Beuno Terrace Labourer W H Owen
144 16/02/1958 Gwenfair A C Cyril C Menai Williams 4 Penrhiw Terrace Lorry Driver W H Owen
145 17/05/1959 Gwenllian Hugh Ceridwen May Jones Ty'n twll Labourer W H Owen
146 02/12/1959 Irene Wynne Owen Arthur Irene Owen Beudy Glas Criccieth Farmer W H Owen
147 25/06/1961 Rhian Margaret Cyril Cadwaladr Menai Williams 4 Penrhiw Terrace Lorry Driver W H Owen
148 18/02/1962 Linda Jane John Thomas Mair Owen Minafon Tailon Quarry Foreman W H Owen
149 02/10/1963 Eleri Lloyd Hugh Lloyd Renee Davies Cors y Wlad Farmer W H Owen
150 19/07/1964 Robert Eurwyn John Katie Jones Twr Farmer W H Owen
151 21/09/1964 David Gwilym Cyril Cadwaladr Menai Williams 4 Penrhiw Terrace Lorry Driver W H Owen
152 17/10/1965 Tania Llywela John Llyfnwy Ellinor Ann Jones Brynhafod Llafurwr W H Owen
153 04/11/1965 Ian NK Margaret Jones 5 Tailon W H Owen
154 02/12/1965 Jaqueline Wynne Owen Arthur Irene Owen Beudy Glas Criccieth Amaethwr W H Owen
155 03/11/1966 Robert Lloyd Hugh Lloyd Renee Davies Cors y Wlad Amaethwr W H Owen
156 20/11/1966 Dylan Llewelyn John Llyfnwy Elinor Ann Jones Brynhafod Llafurwr W H Owen
157 20/03/1967 Colin Derrick Wyn Hilda Evans Ty Croes Tailon Peiriannydd Trydan W H Owen
158 19/01/1969 Davy Allen Hugh G Margaret Evans Bwlchgwynt Llafurwr Amaethyddol W H Owen
Entries Per Page
Displaying Page of